Bruggen in Land van Winkel

Bruggen in Land van Winkel

De eerste bruggen zijn inmiddels aanbesteed. In de week van 19 maart zal er worden gestart met de uitvoering hiervan. Dit gaat om de volgende vijf bruggen: 1. De Cleijne Cleij/Groene Wetering (zuidkant), 2. ingang Jonkersgang, 3. De Hilt (noordkant), 4. Groene Wetering en 5. Groene Wetering/De Cleijne Cleij (noordkant).
Belangrijk om te vermelden is dat in verband met de uitvoering van de bruggen de route naar uw huis mogelijk (op bepaalde momenten) anders verloopt dan nu het geval is. Dit zal dan worden aangegeven met omleidingsborden. Hier kunt de locaties van de bruggen op de kaart terugvinden.