Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO-Light)

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO-Light)

Wilt u graag inspraak op het ontwerp van uw nieuwe woning met een beperkte tijdinspanning? Binnen het plan Land van Winkel is een mogelijkheid om deel te nemen aan een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO-Light). Bij dit traject heeft u binnen een omlijnd kader inspraakmogelijkheid op het ontwerp van uw ideale woning.

Het CPO-Light traject is speciaal ontwikkeld voor mensen die geen standaard woning willen kopen noch de volledige vrijheid en verantwoordelijkheid willen voor het bouwen van een eigen woning. CPO-Light zit juist tussen deze twee varianten in.

In tegenstelling tot de vrije kavels -waarbij u volledig zelf verantwoordelijk bent voor de architect keuze, aannemer en overige adviseurs- kunt u zich bij dit Design & Build-proces concentreren op de hoofdlijnen met relatief beperkte tijdsinspanning. Coördinatie en planning van het complexe ontwikkel- en bouwproces blijven in handen en in regie van Janssen de Jong.

Elke fase binnen de CPO-light ontwikkeling bestaat uit een geclusterd aantal woningen, aspirant-kopers trekken gelijktijdig in het proces met elkaar op. Dit beoogde Design & Build-proces is bedoeld om u de optimale combinatie van maatwerk en comfort te leveren.

Start ontwikkeling 6 kavels (2e fase)
Onlangs zijn wij gestart met 6 CPO-kavels (2e fase), waarvan inmiddels voor 3 kavels is ingetekend en de uitwerking van de plannen in volle gang is. Er zijn nog drie exclusieve CPO-kavels beschikbaar, te weten kavel 127, 162 en 171. Bekijk hier de locaties van de kavels op de situatiekaart.

Contact & Informatie
Wilt u ook onderdeel zijn van de volgende fase CPO-light? En daarmee uw eigen signatuur aan uw woning geven? Vraag naar de uitgebreide informatie en voorwaarden waaronder u kunt deelnemen aan deze exclusieve kans.

Heeft u interesse of heeft u vragen? Meld u dan aan bij onze CPO-adviseur, de heer Jeroen Rijlaarsdam; bel 06-53 21 67 73 of mail naar j.rijlaarsdam@nedersticht.nl