Kunst in de wijk (partnerbijdrage)

Kunst in de wijk (partnerbijdrage)

Wij van de Stichting KuRVe “beheren” het kunstbezit van de Gemeente. We onderscheiden hierin de schilderijen/tekeningen die veelal plaatselijke kunstenaars hebben gemaakt en die door ons worden uitgeleend en de kunst in de openbare ruimte.

De kunst in de openbare ruimte is in het verleden aangeschaft via de zgn. 1% regeling, die bij de bouw van een wijk gebruikelijk was. Helaas is die regeling afgeschaft.

Het einde van de werkzaamheden in Land van Winkel komen langzaamaan in zicht. KuRVe wil de wijk graag nog mooier maken door een kunstwerk te laten plaatsen. Daarvoor heeft zij het initiatief genomen om te praten met alle betrokken partijen en om in een volgende fase een geldinzamelingsactie te starten.

Wij hebben zelf al in de wijk gekeken naar mogelijke plekken. We willen nadrukkelijk ook de (toekomstige) bewoners van de wijk betrekken bij onze actie. Het kan gaan om suggesties voor plekken, het voordragen van kunstenaars (liefst uit de omgeving), ideeën voor geldinzameling, etc.

Op onze website www.kurve-kunstuitleen.nl vindt u een overzicht van de kunst in de openbare ruimte in Abcoude en de kunst die wij in de uitleen hebben, alsmede informatie over de formaten en de techniek van de werken en de gegevens van de kunstenaar.

Indien u een idee heeft of op een andere manier aan dit plan wilt meewerken, wat we van harte hopen, dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via info@kurve.nl of 0294 283 250.

Namens de Stichting KuRVe, hartelijk dank voor uw aandacht en vriendelijke groet,

Wouter Goedkoop