Nieuw ontwerp Jonkersgang

Nieuw ontwerp Jonkersgang

Maandag 29 januari is er een bewonersavond geweest met de bewoners van de Jonkersgang om het ontwerp voor de bomen en verlichting door te spreken. Naar aanleiding van deze avond is er een nieuw ontwerp gemaakt voor de invulling van de Jonkersgang. Op 26 maart zal worden gestart met de uitvoering van het woonrijp maken. Dit zal ongeveer 5 weken in beslag nemen. Er wordt gestart aan de noordkant van de Jonkersgang, dus aan de kant van De Hilt. De laatste versie van het plan kunt u hier bekijken.