Privacybeleid

Privacyverklaring

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) willen we u graag meer informatie geven over hoe deze website omgaat met gegevens.

De site landvanwinkel.nl is eigendom van Janssen de Jong Projectontwikkeling BV en de gemeente De Ronde Venen en heeft tot doel informatie te geven over Land van Winkel in de ruimste zin des woords.

Middels deze site is het voor consumenten ook mogelijk zich aan te melden voor nieuwsbrieven, deze worden op onregelmatige tijdstippen verstuurd. Voor het ontvangen van nieuwsbrieven is alleen het opgeven van een e-mailadres noodzakelijk. Elke nieuwsbrief bevat een link om u af te melden, u ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer.

De informatie wordt bewaard gedurende de realisatie van de ontwikkelingen rondom Land van Winkel, uiteraard worden hier ook versleutelde back-ups van bijgehouden. De verkregen data wordt alleen gedeeld met Buro voor de Boeg BV en de projectmakelaars.

De site is ontwikkeld en wordt beheerd door Buro voor de Boeg BV, zij voorzien ook de technische realisatie van de emailnieuwsbrieven, met behulp van MailChimp.

Janssen de Jong Projectontwikkeling BV en de gemeente De Ronde Venen en Buro voor de Boeg BV hebben een verwerkersovereenkomst volgens de AVG afgesloten. Buro voor de Boeg BV heeft een dergelijke verwerkersovereenkomst tevens afgesloten met MailChimp.

Wilt u inzicht in de informatie die u met ons heeft gedeeld, dan kunt u mailen met: data@burovoordeboeg.nl onder vermelding van uw emailadres(sen). Uiteraard kunt u deze informatie laten aanpassen. Ook als u uit onze bestanden verwijderd wilt worden, dan kunt u dat via dit e-mailadres laten weten.

Alle informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie op onze of gelinkte pagina’s onvolledig of onjuist is. Land van Winkel kan daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.