Realisatie brug Lindewetering – De Hilt

Realisatie brug Lindewetering – De Hilt

Eindelijk is het zover! Eind februari starten de werkzaamheden voor de realisatie van de prominente brug tussen de Lindewetering en De Hilt (brug 11). Hier ziet u een schematische afbeelding van hoe de brug gaat worden. Op deze kaart kunt u zien waar de brug gesitueerd is.

De uitvoeringstijd neemt ongeveer 3 maanden in beslag. De werkzaamheden gaan helaas zorgen voor een aantal veranderingen in de verkeerssituatie in de wijk. Een deel van de werkzaamheden bestaat uit het omleggen van kabels en leidingen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de toegang tot De Hilt voor auto’s vanaf de Groene Wetering en voor voetgangers vanaf de Burgemeester Dedelstraat zijn gesperd.

Wij begrijpen dat de werkzaamheden tot onplezierige situaties kunnen leiden. We doen daarom ons uiterste best deze periode niet langer te laten duren dan nodig.