Rij voor kavelverkoop Land van Winkel

Rij wachtenden voor kavels Land van Winkel in Abcoude voor de ingang van het gemeentehuis op maandag 12 januari om 8 uur.

De verkoop van de eerste kavels voor de nieuwe wijk Land van Winkel in het zuiden van Abcoude start op woensdag 14 januari 2015 om 14 uur volgens het systeem ‘wie het eerste komt, die het eerste maalt’. Reden voor de eerste vijf belangstellenden om zich op maandagochtend al te melden voor vijf verschillende van de tien beschikbare kavels bij het gemeentehuis in Mijdrecht.

In Land van Winkel worden in verschillende fasen circa 200 gevarieerde woningen gerealiseerd. De kavels hebben een oppervlakte van 264 m2 tot 695 m2 en prijzen vanaf € 240.000. Inmiddels hebben meer dan 600 geïnteresseerden zich bij gemeente De Ronde Venen en ontwikkelaar Janssen de Jong gemeld. Reden voor de gemeente, als verkoper van dertig kavels, om de eerste tien kavels beschikbaar te stellen via een toedeling op volgorde van inschrijving.

Wethouder Moolenburgh is verheugd dat er zoveel belangstelling is. ‘Dit is nog maar de start. Het ziet ernaar uit dat de woningen in Land van Winkel voor heel veel mensen aantrekkelijk zijn.’ De gemeente verwacht dat de rij met wachtenden de komende dagen verder zal groeien en heeft daarom het leegstaande kantoorpand Weidesticht tegenover het gemeentehuis met eenvoudige voorzieningen beschikbaar gesteld om te kunnen bijwarmen en overnachten.

Op 14 januari nemen de eerste kopers een optie op de door hen gewenste kavel. Binnen zes maanden jaar wordt deze omgezet in een koopovereenkomst of wordt hij beschikbaar aan een volgende geïnteresseerde.

De start van de verkoop van woningen is begin 2015. Meer informatie over alle woningen en kavels in Land van Winkel is beschikbaar op www.landvanwinkel.nl. Bij vragen kunnen belangstellenden contact opnemen met de heer Bert van Nieuwenhuijzen, telefoon 0297 291 836 of e-mail b.vannieuwenhuijzen@derondevenen.nl